کامپوننت zoo فارسی ۳٫۳٫۲۰

کامپوننت zoo فارسی 3.3.20

کامپوننت zoo فارسی ۳٫۳٫۲۰

کامپوننت zoo فارسی یکی از قدرتمند ترین cck ها برای جوملا میباشد اصولا cck ها ساخت دهنده مطالب هستند بدین صورت که با امکانات بیشمار نحوه مطلب گذاری شما را قوی تر و البته در کامپوننت zoo آن را ما فوق تصور شما مینماید. این کامپوننت میتواند بجای کامپوننت مطلب خود جوملا استفاده شود و حتی میتواند بجای ساخت دهنده کاتالوگ و غیره استفاده شود

حقیقت ان است که این کامپوننت از جوملا ۱٫۵ تا بحال وجود داشته است و بسیار با آن آشنا میباشند.کامپوننت zoo توسط شرکت…