پیاده¬سازی سیستم حسابرسی شرکت توزیع برق

پیاده¬سازی سیستم حسابرسی شرکت توزیع برق

دانلود پایان نامه تحقیقاتی رشته کامیپوتر پیاده سازی سیستم حسابرسی شرکت توزیع برقچکیده
با پیشرفت و گسترش جامعه و کشف نیروی برق، طوری شده که ما شبانه روز به آن نیازمندیم و با قطع و یا مشکل ان در لحظه ای حتی، ما شاهده این هستیم که میلیاردها زیان و مشکلات در جامعه ما رخ می دهد.
طبق همین نیازمندی ها شرکت های برق ایجاد شدند که در ابتدا توسط دولت ها مدیریت می شد، ولی با خصوصی سازی جامعه و اهداف دولت ها برای خصوصی سازی کار ها و بهره بری ، و بالا…